seo uzmani ,

Pansuman Uygulaması

Pansuman genel olarak yara tedavisi demektir. Yaraların mikroplardan temizlenmesi ve korunması için yapılan yıkama ve örtme işlemidir. Yara iyileşmesinin iyi, çabuk ve iz bırakmadan olması için bölgenin ölü dokulardan ve mikroorganizmalardan temizlenmesi ve dış ortamın zararlı etkilerinden korunması gerekir. Böylece hem mikropların hem de tahriş edici maddelerin yaraya ulaşması engellenmiş olur. Pansuman, ifraz maddelerini yaradan uzaklaştıran, emen, kanayan kısmı tampone eden, yaralı bölgenin anatomik ve fizyolojik durumunu muhafaza eden ve aseptik esaslar içinde uygulanan tedavidir.

eskişehir pansuman

Yara bakımının tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi ile ilgili bazı uygulamalar tarihin ilk çağlarından beri ampirik olarak insan yaşamında yer almıştır. Ancak bu uygulamaların da bilimsel temellere oturması, insanların hastalıkların etiyolojisi konusundaki düşüncelerinin gelişmesi ve mikroorganizmaların keşfini beklemiştir. Zaman içerisinde yarada kullanılan antiseptiklerin içerikleri zenginleştirilmiş ve daha yararlı hale getirilmiştir. Yaranın farklı etkenlerle oluşması, cildin ya da mukozanın bu etkene olan cevabını da değiştirmektedir. Bu nedenle, yara tedavisi, yarayı oluşturan etkenlerin özelliklerine ve vücudun verdiği tepkilere göre değişir. Yara iyileşmesi, yaranın oluştuğu andan itibaren başlar ve günlerce, haftalarca hatta aylarca sürebilir. Uzman hemşiremiz bu süreçte profesyonel bilgisi ve becerisiyle yara bakımında aktif rol üstlenir.

Yara iyileşmesi dikkatli ve özenli yapılan hemşirelik bakımı ile hızlanır, enfeksiyon gelişme oranı azalır, hastanın konforunun devamlılığı sağlanır. Bu nedenle yara bakımı ve tedavisinde hemşirenin rolü önemlidir. Yara bakımında ihmal, yanlış tedavi metotları; enfeksiyona, inflamasyona (iltihap) ya da ulserasyona (yaranın ilerlemesi) neden olmakta hatta bazı vakalarda uzuv kaybına yol açabilmektedir. Bunun için yara bakımını yapan sağlık personeli yaranın temizliği,
korunması, uygun yara bakım ürünlerinin kullanılması konusunda dikkatli ve bilinçli olmak zorundadır.

Eymen Sağlık Kabini olarak 7 gün 24 saat 0542 813 50 81 arayabilir yada 0542 813 50 81 nolu whatsapp danışma hattımızdan hizmet talebinde bulunabilir ve fiyat teklifi alabilirsiniz.Pansuman hiç bir zaman geciktirilmemelidir. Uzman kadromuz ile tüm pansuman çeşitleri evinizde ve işinizde güvenle ve hijyenik bir ortam oluşturularak yapılmaktadır.

Yara Çeşitleri Nelerdir?

Deri Bütünlüğüne Göre Yaralar

Deri bütünlüğüne göre yaralar, açık ve kapalı yara şeklinde sınıflandırılır.

Açık yaralar: Deri ve derialtı dokular zedelenmiş ve deri bütünlüğü değişik
boyutlarda hasar görmüş yaralardır.

 • Abrazyon (sıyrık, aşınma): Derinin sert ve düzgün olmayan bir yüzeye sürtünmesi sonucu oluşur. Epidermis ve dermiste hasar vardır. Yaralanan bölgede kapiller kanama, ağrı ve kızarıklık görülür. Çoğunlukla iz bırakmadan, çabuk iyileşen yaralardır.
 • İnsizyon (kesi): Kesici aletlerle vücut yüzeyinde açılan yaradır. Yara kenarları düzgündür. Hastane ortamında cerrahi amaçla istenilen genişlikte ve büyüklükte açılan yaralara da insizyonel yara denir. Vücut eksenine dik olan kesilerde daha fazla damar ve sinir zedelenir.
 • Avülsiyon (ayrılma): Derinin bir parçasının kopması ya da küçük birparçası bağlı kalacak şekilde ayrılmasıdır. Tamamen kopan parçaya flap,ayrılan parçaya da pedikül denir. Kanama miktarı fazladır.
 • Laserasyon (yırtılma): Künt ve ezici cisimlerin (trafik kazaları, mermi ya da bomba parçaları) kuvvetine bağlı olarak deri bütünlüğünün bozulmasıdır. Yara kenarlarında, kopmalara bağlı olarak düzensizlik ve ezilme görülebilir. Bu tür yaralar çabuk kontamine olur ve geç iyileşir.
 • Penetrasyon (delinme): Derin doku ve organların; kurşun, bıçak, çivi, tornavida, şiş vb. delici aletlerle delinmesi sonucu oluşan yaralardır. Yara girişinin genişliği az, derinliği fazladır. Genellikle derindeki hasarı tespit etmek zordur. Delici aletin boyu kadar, tüm kas ve kan damarları yırtılmış ya da yaralanmış olabilir. Yaralıda her zaman kanama görülmeyebilir.
 • Crush (ezilme): Enkaz altında kalma, iş kazası, trafik kazası vb. olaylar neticesinde ezilmeye bağlı deri ve deri altı dokuların parçalanması ile oluşur. Yaralanmaya bağlı olarak yara yerinde kanama, doku ve sinir harabiyeti meydana gelebilir. İçi boş organlarda perforasyon, solid organlarda organ rüptürü görülebilir.
 • Ateşli silah yaraları: Kurşun, mermi, saçma ve barutun etkisiyle oluşan delici ve batıcı özellikteki yaralardır. Ateşli silahlarla vücutta meydana gelen yaranın niteliği ve şiddeti; ateş edilen silahın türüne, ateş edilen silahın içindeki maddenin (mermi, kurşun vb.) hızına ve atış mesafesine
  göre değişiklik gösterir.

  Kapalı yaralar: Künt travmalar sonucu oluşan, deri bütünlüğünün bozulmadığıyaralardır. Kapalı yaralar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.
 • Kontüzyon (ezik): Vurma ve çarpma ile oluşan künt travmalar sonucu deri yüzeyinde meydana gelen yaralardır. Deri bütünlüğü bozulmamıştır. Yara bölgesinde ekimoz ve ödem görülür. Bazı durumlarda derindokularda da hasar gelişebilir.
 • Blast etki yaralanması: Bomba, mayın gibi silahların patlaması sonucu oluşan yüksek basınçlı hava dalgalarının etkisiyle meydana gelen yaralardır.

Patojen Mikroorganizmalar ile Kirlenme Durumuna Göre Yaralar

 • Temiz yara: Üzerinde patojen mikroorganizma olmayan yaralardır. Doku kaybı ve enfeksiyon olmayan, yara kenarları birleşen, minimal skar dokusu gelişen yaralar, temiz yaradır.
 • Temiz kontamine yara: Solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem gibi flora içeren lüminal organların kontrollü koşullarda ve belirgin yayılma olmaksızın açılması ile oluşan yaralardır. Kolesistektomi ve kolorektal cerrahi yaraları bu tip yaralara örnektir.

 • Kontamine yara: Yarada patojen mikroorganizma vardır, ancak enfeksiyon belirtileri henüz ortaya çıkmamıştır. Travmadan hemen sonra gelen açık yaralar, steril teknikte ortaya çıkan majör bir sorun nedeniyle normalde steril olan bir vücut bölmesine aşırı bakteri girmesi, bağırsak gibi bir organ içeriğinin fazla miktarda yayılımı sonucu olan yaralar, kontamine yaralardır.

 • Kirli yara: İçerisinde patojen mikroorganizmaların bulunduğu yaralardır. Yarada; kızarıklık, ağrı, akıntı, kötü koku vb. enfeksiyon belirtileri görülür.

Zamanına Göre Yaralar

 • Akut yaralar: Normal koşullarda beklenen sürede iyileşen yaradır. Bu tip yaralarda iyileşmeyi engelleyen herhangi bir faktör (hastalıklar, yaş vb.) yoksa iyileşme devamlıdır.

 • Kronik yara: Kronik yara, yaklaşık üç ay içerisinde kapanmayan yaradır. Yara sürekli tekrarlar. Yaranın iyileşmesini engelleyen lokal veya sistemik bir faktör vardır (örneğin, dekübitus ülserleri).